Karmsund Fiskemel AS
21.02.2018 06:15:02

Oppdateres hvert 5. minutt
Vakt:
Prod: Lars Helge: 9186 0167
El: Tore: 4746 8111
Operatører:
RT03(Sys):none
RT04(Fab):none
RT05(Fab):none
RT06(Fab):larwol 91860167
RT07(Mel):karbjo 90919016
RT08(Kai):karbjo 90919016
RT09(EPAX):none
RT10(EPAX):none
RT11:none
RT12:none
DV02:none
Råstoff:
Nivåmåler:Trykk/Radar
B1: 179/215 Tonn
* Test
B2: 878/941 Tonn-
B3: 149/132 Tonn
* Ensilasje
* 15.12
Total: 1,206/1,288 Tonn

Losselinje 1: Stopp
Losselinje 2: Stopp
Kokere:
Kok1:Dr/ 2.6rpm/ 100.0grd
Kok2:--/ 0.0rpm/ 19.1grd
Kok3:Dr/ 1.0rpm/ 88.4grd
Presser:
Presse:1--/0.4rpm/2.6kW/25.2%trq
Presse:2--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:3--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:4Dr/0.5rpm/3.3kW/21.3%trq
Damptørke:
DTørke:1Dr 88A(14.4%), 18.2°C
Kons DT1: 0.0 m3h
DTørke:2Dr 78A(6.9%), 15.2°C
Kons DT2: 0.0 m3h
Tørke:
Tørke:1Dr 11°C, 33A
Tørke:2-- 12°C, 0A
FIC901: 0.1 m3/h
LimvF10:2%
KonsF11:7%
Bl.kar:0%
MVR Inndamper:
----/Drift/----
FF1: 44A
FF2: 164A (3%)
Innd.kap.: 0.0m3/h
Koketemp: 67.0°C
Egenvekt: 1.025kg/dm3
SV Inndamper:
Koketemp tr1: 63.6°C
Koketemp tr2: 51.9°C
Koketemp tr3: 44.0°C
Innd.kap.: -8.0m3/h
Undertrykk: -0.51bar
Mel:
Melkj : 14°C/-3°C/11°C
Mølle 1: Stopp
Mølle 2: Stopp
Prod.vekt: 0.0t/t

Prod.tot: 1 kg
Skipning:
Ingen skipning
Bulkvekt: 0.0t/t
Bulkv.tot: 3T
Aktive løyper:
Kvalitet:
Mel: LT
R61Fukt (aut): 0.0%rh
R61Fukt (man): 3.6%rh (>2 døgn)
Olje FFA: 0.0 (>2 døgn)
Ferdigvare mel.BeholdingPartinr
Lagersilo S010 T
Lagersilo S020 T
Lagersilo S03244 Tprod.2/12 og 5-6/12
Lagersilo S04268 Tprod.1/12 - 8-9/12
Lagersilo S05246 Tspesial prod.
Lagersilo S06344 T17092
Lagersilo S070 T
Lagersilo S0887 TProd.30/10-1/11
Lagersilo S090 T
Lagersilo S100 T
Lagersilo S1192 T
Lagersilo S120 T
Lagersilo S13198 TLT
Lagersilo S140 T
Lagersilo S150 T
Lagersilo S160 T
Lagersilo S170 T
Totalt:1479.0 Tonn
Ferdigvare Olje:
T01 temperatur:24.0°C
Klaringstank E80:43.1%43.1T
Klaringstank E81:41.5%20.7T,
Utleietank T01:38.9%811T,
Lagertank T02:38.0%490T,
Lagertank T03:-0.5%-8T,
Slamtank T04:85.0%19T,
Doseringstank T05:54.5%1T
Lagertank T06:-4.4%-37T,
Slamtank T07:84.8%39T,
Lagertank T08:0.0%0T,
Totalt lagertanker: 509.8 Tonn
Sjøvann/Luft:
FP17: Drift 104.4A
FP18: Stoppet
FP24: Stoppet
GP17: Drift 78.5A
GP18: Stoppet
Komp1: Drift
Komp2: Lok Stopp
Luft: 5.7 bar
Damp/kjel:
Trykk 12T: 7.1 bar
Trykk 20T: 6.9 bar
Kond.ret: 0 uS/cm
Kond.algr.: 10,000 uS/cm
Miljø (fabrikk):
Urenset luft: 19.1°C
Renset luft: 3.5°C
Balanseskorst: Inn
BS denne t: 0.0 min.
BS forrige t: 0.0 min.
Miljø (uteområde):
Ringmur: -21.0 cm
Fordr.basseng: 58.8%
Utetemp: 2.1°C
Sjøvanntemp: 2.3°C
Værstasjon:
0.0 m/s --- --- 0°
Utetemp: 10.9 °C
(00:00:00)

Værdata er mer enn 18 timer gamle.
Opprettet av: RT03
21.02.2018 06:15:02