Karmsund Fiskemel AS
27.05.2018 13:20:01

Oppdateres hvert 5. minutt
Vakt:
Prod: Dagfinn: 9522 2509
El: Ørjan: 4539 5972
Operatører:
RT03(Sys):TorOst 47468111
RT04(Møterom):none
RT05(Mel):arnhaa 93007548
RT06(Kontr):chrene 45287372
RT07(Kontr):johwol 92250118
RT08(Kontr):none
RT09(El.v.):none
RT10(Kontr):runhau 95918498
RT11(TV LH):none
RT12(Kai):EirSor 95996546
RT13(TV):none
RT14(Pulver):none
RT15(TV):none
DV02:none
Råstoff:
Nivåmåler:Trykk/Radar
B1: 320/393 Tonn-
* Kolmule
* 27.05
* Blande
B2: 136/113 Tonn+
* Tobis
* Prio 2
* 27.05
B3: 347/369 Tonn-
* Tobis
* Prio 1
* 27.05
Total: 803/875 Tonn

Losselinje 1: Drift
Losselinje 2: Stopp
Kokere:
Kok1:Dr/ 5.6rpm/ 86.6grd
Kok2:--/ 0.0rpm/ 88.7grd
Kok3:Dr/ 3.1rpm/ 56.8grd
Presser:
Presse:1--/0.5rpm/4.9kW/30.9%trq
Presse:2--/0.6rpm/8.5kW/41.4%trq
Presse:3--/0.6rpm/10.1kW/51.8%trq
Presse:4Dr/0.5rpm/10.8kW/68.1%trq
Damptørke:
DTørke:1Dr 116A(34.3%), 97.5°C
Kons DT1: 2.0 m3h
DTørke:2Dr 107A(27.5%), 95.2°C
Kons DT2: 4.0 m3h
Tørke:
Tørke:1Dr 276°C, 48A
Tørke:2Dr 174°C, 30A
FIC901: 7.0 m3/h
LimvF10:14%
KonsF11:38%
Bl.kar:0%
MVR Inndamper:
Innm/Drift/Utm
FF1: 176A (5%)
FF2: 342A (38%)
Innd.kap.: 13.6m3/h
Koketemp: 83.6°C
Egenvekt: 1.093kg/dm3
SV Inndamper:
Koketemp tr1: 87.0°C
Koketemp tr2: 81.4°C
Koketemp tr3: 74.6°C
Innd.kap.: 9.1m3/h
Undertrykk: -0.71bar
Mel:
Melkj : 60°C/-23°C/36°C
Mølle 1: Drift 60A(7%)
Mølle 2: Drift 61A(9%)
Prod.vekt: 10.7t/t

Prod.tot: 157,212 kg
Skipning:
Ingen skipning
Bulkvekt: 31430.0t/t
Bulkv.tot: 125,963T
Aktive løyper:
Prod.-->R62-->R02
Prod.-->R62-->R03
R03-->S212-->S15
S13b-->S212-->S15
Kvalitet:
Mel: LT
R61Fukt (aut): 4.7%rh
R61Fukt (man): 4.9%rh (-71 minutt)
Olje FFA: 4.9 (-812 minutt)
Ferdigvare mel.BeholdingPartinr
Lagersilo S010 T
Lagersilo S02504 T18028[18039]
Lagersilo S030 T
Lagersilo S04707 T18044
Lagersilo S05695 Ttil 24/5 03.00
Lagersilo S06725 T18045
Lagersilo S07647 T18029
Lagersilo S08674 T18030
Lagersilo S090 T
Lagersilo S10264 Tmix 37-38[18039]
Lagersilo S11298 T18043
Lagersilo S12381 T18033
Lagersilo S13378 Ttil
Lagersilo S14646 T18014
Lagersilo S150 T
Lagersilo S16671 Ttil 3/4 09.15
Lagersilo S17665 T18032
Totalt:7255.0 Tonn
Ferdigvare Olje:
T01 temperatur:24.0°C
HøyTemp
Klaringstank E80:100.0%100.0T
Klaringstank E81:64.4%32.2T,
Utleietank T01:52.4%1092T,
Lagertank T02:56.2%725T,
Lagertank T03:17.5%261T,
Slamtank T04:25.9%6T,
Doseringstank T05:33.0%1T
Lagertank T06:89.5%759T,
Slamtank T07:50.8%23T,
Lagertank T08:92.0%901T,
Totalt lagertanker: 2778.4 Tonn
Sjøvann/Luft:
FP17: Drift 97.1A
FP18: Stoppet
FP24: Drift 122.5A
GP17: Drift 77.9A
GP18: Drift 61.9A
Komp1: Drift
Komp2: Lok Stopp
Luft: 6.0 bar
Damp/kjel:
Trykk 12T: 7.9 bar
Trykk 20T: 7.7 bar
Kond.ret: 0 uS/cm
Kond.algr.: 10,000 uS/cm
Miljø (fabrikk):
Urenset luft: 50.2°C
Renset luft: 13.1°C
Balanseskorst: Inn
BS denne t: 0.0 min.
BS forrige t: 0.0 min.
Miljø (uteområde):
Ringmur: -4.1 cm
Fordr.basseng: 98.2%
Utetemp: 30.8°C
Sjøvanntemp: 11.0°C
Værstasjon:
0.0 m/s --- --- 0°
Utetemp: 10.9 °C
(00:00:00)

Værdata er mer enn 18 timer gamle.
Opprettet av: Z99KAFSRT03
27.05.2018 13:20:01