Karmsund Fiskemel AS
14.11.2018 07:35:00

Oppdateres hvert 5. minutt
Vakt:
El: Jan Magne: 4746 8133
Operatører:
RT03(Sys):None
RT04(Møterom):none
RT05(Mel):ThoSir 91883898
RT06(Kontr):karbjo 90919016
RT07(Kontr):none
RT08(Kontr):none
RT09(El.v.):none
RT10(Kontr):none
RT11(TV LH):none
RT12(Kai):EirSor 95996546
RT13(TV):none
RT14(Pulver):none
RT15(TV):none
DV02:ecs 48990580
Råstoff:
Nivåmåler:Trykk/Radar
B1: 0/0 Tonn
B2: 0/0 Tonn
B3: 52/27 Tonn
* Ensilasje
* 05.11
Total: 52/27 Tonn

Losselinje 1: Stopp
Losselinje 2: Stopp
Kokere:
Kok1:--/ 0.0rpm/ 22.9grd
Kok2:--/ 0.0rpm/ 22.9grd
Kok3:--/ 0.0rpm/ 25.5grd
Presser:
Presse:1--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:2--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:3--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:4--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Damptørke:
DTørke:1-- 0A(0.0%), 19.3°C
Kons DT1: 0.0 m3h
DTørke:2-- 0A(0.0%), 18.3°C
Kons DT2: 0.0 m3h
Tørke:
Tørke:1-- 20°C, 0A
Tørke:2-- 21°C, 0A
FIC901: 0.1 m3/h
LimvF10:1%
KonsF11:2%
Bl.kar:0%
MVR Inndamper:
----/Stopp/----
FF1: 0A
FF2: 0A
Innd.kap.: 0.0m3/h
Koketemp: 29.3°C
Egenvekt: 1.057kg/dm3
SV Inndamper:
Koketemp tr1: 19.4°C
Koketemp tr2: 19.4°C
Koketemp tr3: 20.6°C
Innd.kap.: 0.0m3/h
Undertrykk: -0.05bar
Mel:
Melkj : 20°C/-2°C/18°C
Mølle 1: Stopp
Mølle 2: Stopp
Prod.vekt: 0.0t/t

Prod.tot: 0 kg
Skipning:
Ingen skipning
Bulkvekt: 50433.0t/t
Bulkv.tot: 18,524T
Aktive løyper:
S04-->S212-->S15
S05-->S212-->S15
Kvalitet:
Mel: LT
R61Fukt (aut): 0.0%rh
R61Fukt (man): 6.4%rh (>2 døgn)
Olje FFA: 0.0 (>2 døgn)
Ferdigvare mel.BeholdingPartinr
Lagersilo S01284 T18066
Lagersilo S02285 T18066
Lagersilo S030 T
Lagersilo S04603 T18063
Lagersilo S05600 T18065
Lagersilo S06671 T18060
Lagersilo S070 T
Lagersilo S080 T
Lagersilo S09360 T18073
Lagersilo S10395 T18067
Lagersilo S11360 T18068
Lagersilo S12389 T18069
Lagersilo S13326 T
Lagersilo S14646 T18014
Lagersilo S15[289] T18070
Lagersilo S16657 T18059
Lagersilo S17[601] T18070
Totalt:5576.0 Tonn
Ferdigvare Olje:
T01 temperatur:20.9°C
Klaringstank E80:0.4%0.4T
Klaringstank E81:16.2%8.1T,
Utleietank T01:69.8%1454T,
Lagertank T02:82.4%1062T,
Lagertank T03:18.4%275T,
Slamtank T04:92.4%20T,
Doseringstank T05:36.5%1T
Lagertank T06:34.3%291T,
Slamtank T07:69.9%32T,
Lagertank T08:93.2%912T,
Totalt lagertanker: 2549.0 Tonn
Sjøvann/Luft:
FP17: Stoppet
FP18: Stoppet
FP24: Stoppet
GP17: Stoppet
GP18: Stoppet
Komp1: Drift
Komp2: Lok Stopp
Luft: 5.1 bar
Damp/kjel:
Trykk 12T: 5.0 bar
Trykk 20T: 9.3 bar
Kond.ret: 0 uS/cm
Kond.algr.: 0 uS/cm
Kond.pumpe MP2 ikke i AUTO
Kond.ventil MV84 ikke i AUTO
Miljø (fabrikk):
Urenset luft: 20.2°C
Renset luft: 9.7°C
Balanseskorst: Inn
BS denne t: 0.0 min.
BS forrige t: 0.0 min.
Miljø (uteområde):
Ringmur: -23.6 cm
Fordr.basseng: 18.9%
Utetemp: 9.9°C
Sjøvanntemp: (15.7°C)
Værstasjon:
0.0 m/s --- --- 0°
Utetemp: 10.9 °C
(00:00:00)

Værdata er mer enn 18 timer gamle.
Opprettet av: Z99KAFSRT03
14.11.2018 07:35:00