Karmsund Fiskemel AS
21.08.2018 23:25:00

Oppdateres hvert 5. minutt
Vakt:
Prod: Dagfinn: 9522 2509
El: Jarle: 4746 8109
Operatører:
RT03(Sys):None
RT04(Møterom):none
RT05(Mel):none
RT06(Kontr):none
RT07(Kontr):none
RT08(Kontr):none
RT09(El.v.):none
RT10(Kontr):none
RT11(TV LH):none
RT12(Kai):none
RT13(TV):none
RT14(Pulver):none
RT15(TV):none
DV02:none
Råstoff:
Nivåmåler:Trykk/Radar
B1: 0/3 Tonn
B2: 0/0 Tonn
B3: 5/8 Tonn
* Ensilasje
* 15.08
Total: 5/12 Tonn

Losselinje 1: Stopp
Losselinje 2: Stopp
Kokere:
Kok1:--/ 0.0rpm/ 24.0grd
Kok2:--/ 0.0rpm/ 0.0grd
Kok3:--/ 0.0rpm/ 23.7grd
Presser:
Presse:1--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:2--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:3--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Presse:4--/0.0rpm/0.0kW/0.0%trq
Damptørke:
DTørke:1-- 0A(0.0%), 19.0°C
Kons DT1: 0.0 m3h
DTørke:2-- 0A(0.0%), 18.6°C
Kons DT2: 0.0 m3h
Tørke:
Tørke:1-- 19°C, 0A
Tørke:2-- 20°C, 0A
FIC901: 0.1 m3/h
LimvF10:1%
KonsF11:8%
Bl.kar:0%
MVR Inndamper:
----/Stopp/----
FF1: 0A
FF2: 0A
Innd.kap.: 0.0m3/h
Koketemp: 29.3°C
Egenvekt: 0.900kg/dm3
SV Inndamper:
Koketemp tr1: 20.0°C
Koketemp tr2: 20.5°C
Koketemp tr3: 21.0°C
Innd.kap.: 0.0m3/h
Undertrykk: -0.05bar
Mel:
Melkj : 21°C/-1°C/20°C
Mølle 1: Stopp
Mølle 2: Stopp
Prod.vekt: 0.0t/t

Prod.tot: 0 kg
Skipning:
Ingen skipning
Bulkvekt: 0.0t/t
Bulkv.tot: 12,595T
Aktive løyper:
Kvalitet:
Mel: LT
R61Fukt (aut): 0.0%rh
R61Fukt (man): 3.3%rh (>2 døgn)
Olje FFA: 0.0 (>2 døgn)
Ferdigvare mel.BeholdingPartinr
Lagersilo S01735 T18052
Lagersilo S02727 T18058
Lagersilo S030 T33-51-57
Lagersilo S04698 Tmix 51-57
Lagersilo S05695 T18046
Lagersilo S06671 Ttil 10/8
Lagersilo S07537 T18053
Lagersilo S08550 T18053/18048[101]
Lagersilo S0937 Tmix 51-57
Lagersilo S10340 T18050
Lagersilo S110 T
Lagersilo S12381 T18033
Lagersilo S13367 T
Lagersilo S14646 T18014
Lagersilo S15712 T18047
Lagersilo S16657 T18059
Lagersilo S17665 T18032
Totalt:8418.0 Tonn
Ferdigvare Olje:
T01 temperatur:24.7°C
Klaringstank E80:0.1%0.1T
Klaringstank E81:48.9%24.5T,
Utleietank T01:66.6%1388T,
Lagertank T02:0.4%5T,
Lagertank T03:96.7%1442T,
Slamtank T04:93.4%21T,
Doseringstank T05:43.0%1T
Lagertank T06:93.2%790T,
Slamtank T07:69.3%32T,
Lagertank T08:10.0%98T,
Totalt lagertanker: 2361.3 Tonn
Sjøvann/Luft:
FP17: Stoppet
FP18: Stoppet
FP24: Stoppet
GP17: Stoppet
GP18: Stoppet
Komp1: Drift
Komp2: Lok Stopp
Luft: 6.6 bar
Damp/kjel:
Trykk 12T: 8.4 bar
Trykk 20T: 2.2 bar
Kond.ret: 0 uS/cm
Kond.algr.: 10,000 uS/cm
Miljø (fabrikk):
Urenset luft: 23.0°C
Renset luft: 16.0°C
Balanseskorst: Inn
BS denne t: 0.0 min.
BS forrige t: 0.0 min.
Miljø (uteområde):
Ringmur: 12.1 cm
Fordr.basseng: 7.9%
Utetemp: 15.5°C
Sjøvanntemp: (18.6°C)
Værstasjon:
0.0 m/s --- --- 0°
Utetemp: 10.9 °C
(00:00:00)

Værdata er mer enn 18 timer gamle.
Opprettet av: Z99KAFSRT03
21.08.2018 23:25:00