Lagerstatus ved Karmsund Fiskemel AS:

Råstoff:Beholdning Disp
B1: 393 tonn 607 tonn
B2: 113 tonn 887 tonn
B3: 369 tonn 631 tonn
Totalt: 875 tonn 2125 tonn

Mel:Beholdning DispPartinr.
S1: 0 700 tonn
S2: 504 196 tonn 18028[18039]
S3: 0 700 tonn
S4: 707 -7 tonn 18044
S5: 695 5 tonn til 24/5 03.00
S6: 725 -25 tonn 18045
S7: 647 53 tonn 18029
S8: 674 26 tonn 18030
S9: 0 400 tonn
S10: 264 136 tonn mix 37-38[18039]
S11: 298 102 tonn 18043
S12: 381 19 tonn 18033
S13: 378 272 tonn til
S14: 646 54 tonn 18014
S15: 0 700 tonn
S16: 671 29 tonn til 3/4 09.15
S17: 665 35 tonn 18032
Totalt: 7255 tonn 3395 tonn

Olje:Beholdning DispPartinr.
T2: 725 tonn 512 tonn Start prod fra
T3: 261 tonn 1180 tonn
T6: 759 tonn 91 tonn 17307 02.11.2017
T8: 901 tonn -1 tonn
Totalt: 2645 tonn 1783 tonn

Oppdatert: 27.05.2018 13:20:01