Lagerstatus ved Karmsund Fiskemel AS:

Råstoff:Beholdning Disp
B1: 3 tonn 997 tonn
B2: 0 tonn 1000 tonn
B3: 8 tonn 992 tonn
Totalt: 12 tonn 2988 tonn

Mel:Beholdning DispPartinr.
S1: 735 -35 tonn 18052
S2: 727 -27 tonn 18058
S3: 0 700 tonn 33-51-57
S4: 698 2 tonn mix 51-57
S5: 695 5 tonn 18046
S6: 671 29 tonn til 10/8
S7: 537 163 tonn 18053
S8: 550 150 tonn 18053/18048[101]
S9: 37 363 tonn mix 51-57
S10: 340 60 tonn 18050
S11: 0 400 tonn
S12: 381 19 tonn 18033
S13: 367 283 tonn
S14: 646 54 tonn 18014
S15: 712 -12 tonn 18047
S16: 657 43 tonn 18059
S17: 665 35 tonn 18032
Totalt: 8418 tonn 2232 tonn

Olje:Beholdning DispPartinr.
T2: 5 tonn 1232 tonn Biomar fra 25/6
T3: 1442 tonn -1 tonn
T6: 790 tonn 60 tonn
T8: 98 tonn 802 tonn
Totalt: 2336 tonn 2092 tonn

Oppdatert: 21.08.2018 23:25:00